+90(332)
239 2000

KURUMSAL

MOTUS A.Ş. Enerji Politikası

Motus A.Ş. Enerji Yönetim Sisteminin sorumluluğunu taşıma bilinciyle; faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Motus A.Ş.  olarak;

 • Motus A.Ş.’nin üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisler kapsamında özel enerji tüketimimizi 2018 yılı referans enerji tüketimine göre 2023 yılına kadar % 10 oranında azaltmayı,

 • Çalışanlarımızın katılımı ile kalite ve verimlilikten ödün vermeden enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, enerji faaliyetlerini yönetmeyi,

 • Enerji bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,

 • Enerji performansımızı sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileşme sağlamayı,

 • Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgi ve kaynakları harekete geçirmeyi,

 • Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,

 • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamayı,

 • Tesislerimiz, donanımımız, sistemlerimiz ve süreçlerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,

 • Enerji verimli ürün ve hizmetleri, etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,

 • Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalar üzerine iletişim kurmayı,

 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm kaynak ve desteği sağlayacağımızı,

taahhüt ederiz.


Siz Çalışanlarımız Olarak Sorumluluklarınız:


 • Göreviniz için geçerli Motus enerji politika ve prosedürlerini anlamak ve bunlara uymak.

 • Faaliyetlerimizde enerji kullanımını azaltacak veya ortadan kaldıracak iyileştirmeler önermek.

 • Genel sürdürülebilirlik çabalarımızı iyileştirmek için çabalarımızı desteklemek.

 

Faruk Soydemir
MOTUS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
12 Nisan 2019

Sektöre yön veren güç

Motus güçlü altyapısı, gelişmiş makine parkı, yüksek kapasiteli üretimi, geniş ürün gamı, yetkin ve tecrübeli personeli ile ulusal ve uluslararası zeminde büyüyen bir markadır. MOTUS, sektöründe “kural koyan” uluslararası bir marka olmayı hedef olarak benimsemiştir...